Er zijn 71 resultaten voor Bovenplanse kosten

Bovenwijkse voorzieningen en BBV
 • Usome
 • jun 15, 2012
 • nov 22, 2022
 • 15692 keer bekeken
Het begrip bovenwijkse voorziening en de relatie met het BBV is in de notitie grondexploitatie van de commissie BBV beschreven. Ten gevolge van de realisatie van een grondexploitatie kunnen buiten het exploitatiegebied aanpassingen in bijvoorbeeld de infrastructuur noodzakelijk zijn. Deze kosten kunnen direct ten laste van een grondexploitatie worden gebracht. Echter afsluiting van de grondexploitatie kan dan pas plaatsvinden als alle werkzaamheden (eveneens de realisatie... Lees meer
Eurostat
 • Usome
 • jun 15, 2012
 • nov 22, 2022
 • 3270 keer bekeken
Eurostat is het statistische bureau van de Europese Unie. Eurostat is belast met de ontwikkeling van een geheel van normen en methoden en technieken voor de productie van onpartijdige, betrouwbare, relevante en kosteneffectieve statistieken. Bron: Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010  ... Lees meer
Faciliterend grondbeleid
 • Usome
 • jun 15, 2012
 • nov 22, 2022
 • 8147 keer bekeken
Lees meer
Planschade
 • Usome
 • jun 15, 2012
 • nov 22, 2022
 • 2796 keer bekeken
Planschade zijn de kosten die ontstaan of dreigen te ontstaan door de realisatie van gemeentelijke plannen (bestemmingsplan). De schade heeft betrekking op bijvoorbeeld de waardedaling van het onroerende goed. Schade die ontstaat door bijvoorbeeld door trillingen door bouwverkeer of heiwerkzaamheden zijn expliciet geen planschade. Planschade kan zowel actief als bij faciliterend Grondbeleid aan de orde zijn. Ook bij faciliterend Grondbeleid, waarbij private partijen ontw... Lees meer
Weerstandsvermogen
 • Usome
 • jun 15, 2012
 • nov 22, 2022
 • 5234 keer bekeken
Lees meer
Winst en verliesnemen
 • Usome
 • jun 15, 2012
 • nov 22, 2022
 • 3976 keer bekeken
Lees meer