Er zijn 71 resultaten voor bovenplanse kosten

Binnenplanse verevening
 • Usome
 • jun 22, 2012
 • nov 22, 2022
 • 4693 keer bekeken
Op basis van het exploitatieplan wordt het kostenverhaal toegepast. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de bouwpercelen zoals uitgifteprijzen en inbrengwaarden. ... Lees meer
Exploitatieplan
 • Usome
 • jun 22, 2012
 • nov 22, 2022
 • 5948 keer bekeken
Lees meer
Grex-wet
 • Usome
 • jun 22, 2012
 • nov 22, 2022
 • 4996 keer bekeken
Hoewel in de praktijk wordt gesproken over de Grondexploitatiewet, ook wel Grex-wet, is dit een onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden. De afdeling 6.4 "Grondexploitatie" biedt gemeenten onder meer instrumenten om kosten van de planontwikkeling bij grondeigenaren, veelal projectontwikkelaars, te verhalen. Daarnaast zijn er zaken geregeld omtrent planschade. ... Lees meer
Grondexploitatiewet
 • Usome
 • jun 22, 2012
 • nov 22, 2022
 • 2850 keer bekeken
Hoewel in de praktijk wordt gesproken over de Grondexploitatiewet, ook wel Grex-wet, is dit een onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden. De afdeling 6.4 "Grondexploitatie" biedt gemeenten onder meer instrumenten om kosten van de planontwikkeling bij grondeigenaren, veelal projectontwikkelaars, te verhalen. Daarnaast zijn er zaken geregeld omtrent planschade. ... Lees meer
Omrijschade
 • Usome
 • jun 22, 2012
 • nov 22, 2022
 • 3094 keer bekeken
Omrijschade ontstaat omdat moet worden omgereden om de onroerende zaak te kunnen bereiken. Omrijschade is een vorm van inkomensschade die in de meeste gevallen ontstaat doordat percelen worden doorsneden door lijninfrastructuur, waardoor aan weerszijde van het werk grond overblijft. Om de grond te kunnen bereiken zal dan vaak moeten worden omgereden. De extra kosten per jaar wegens (o.a.) tijdverlies en inzet materieel worden gekapitaliseerd en daarmee afgekocht. Omrijsch... Lees meer
Overeenkomst over grondexploitatie
 • Usome
 • jun 22, 2012
 • nov 22, 2022
 • 1880 keer bekeken
Overeenkomst gesloten tussen een gemeente en een particuliere eigenaar waarin bepalingen zijn opgenomen over grondexploitatie en kostenverhaal. ... Lees meer