Er zijn 2 resultaten voor bovenwijkse voorzieing

Bovenwijkse (meerwijkse) voorziening
  • Usome
  • jun 22, 2012
  • nov 22, 2022
  • 5706 keer bekeken
Voorziening, die van nut is voor het exploitatiegebied en voor één of meer andere gebieden. Een voorbeeld van een bovenwijkse voorziening is een ontsluitingsweg die een functie heeft voor meerdere wijken. Een voorbeeld van een bovenwijkse voorziening is een ontsluitingsweg die een functie heeft voor meerdere wijken. De Wet ruimtelijke ordening verplicht niet alle bovenwijkse voorzieningen in de structuurvisie op te nemen. Maar omdat de structuurvisie de hoofdlijnen beschr... Lees meer
Bovenwijkse voorzieningen en BBV
  • Usome
  • jun 15, 2012
  • nov 22, 2022
  • 15693 keer bekeken
Het begrip bovenwijkse voorziening en de relatie met het BBV is in de notitie grondexploitatie van de commissie BBV beschreven. Ten gevolge van de realisatie van een grondexploitatie kunnen buiten het exploitatiegebied aanpassingen in bijvoorbeeld de infrastructuur noodzakelijk zijn. Deze kosten kunnen direct ten laste van een grondexploitatie worden gebracht. Echter afsluiting van de grondexploitatie kan dan pas plaatsvinden als alle werkzaamheden (eveneens de realisatie... Lees meer