Er zijn 5 resultaten voor bvo

BVO
 • Usome
 • jun 12, 2012
 • nov 22, 2022
 • 3223 keer bekeken
Is de afkorting voor Bruto Vloer Oppervlak (Nen 2580)  ... Lees meer
Bruto Vloeroppervlak (BVO)
 • Usome
 • jul 12, 2011
 • nov 22, 2022
 • 26755 keer bekeken
Bruto vloeroppervlak betreft de vloeroppervlakte van de ruimte, dan wel van meerdere ruimten van een vastgoedobject gemeten (volgens NEN 2580) op vloerniveau langs de buitenomtrek van de (buitenste) opgaande scheidingsconstructie, die de desbetreffende ruimte(n) omhullen. Hierbij geldt het volgende: Indien een binnenruimte aan een andere binnenruimte grenst, moet worden gemeten tot het hart van de betreffende scheidingsconstructie. Indien een gebouwgebonden buit... Lees meer
Bruto Vloer Oppervlak
 • Usome
 • jun 12, 2012
 • nov 22, 2022
 • 2708 keer bekeken
Het Bruto Vloer Oppervlak (BVO) is het totaal van de oppervlaktes van een of meerdere ruimtes in een gebouw en wordt gedefinieerd in de NEN2580. Het oppervlak wordt in vierkante meters (m2) gerekend in het platte vlak. Dit oppervlak bevat de muren, het trapgat en constructieelementen. Indien de elementen met andere gebouwen of ruimtes worden gedeeld geldt een verdeelsleutel. Buitenruimte zoals balkons, gallerijen en dakterrassen worden niet tot het BVO gerekend. ... Lees meer
Vormfactor
 • Usome
 • jul 19, 2011
 • nov 22, 2022
 • 19447 keer bekeken
De Vormfactor is de verhouding tussen het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) en het bruto vloeroppervlak (BVO) van een gebouw varieert van 0 tot 1. Een hoge vormfactor geeft aan dat een gebouw relatief veel bruikbaar oppervlak heeft en weinig ruimte gebruikt voor liften, techniek, muurdiktes e.d. ... Lees meer
Bouwkosten
 • Usome
 • jul 21, 2011
 • nov 22, 2022
 • 19947 keer bekeken
...loeroppervlak, of per m of m³ bvo. Een overzicht van de gemiddelde bouwkosten van verschillende soorten vastgoed en woningtypen is overzichtelijk te vinden in het bouwkostenkompas. Zie ook: Algemene kostenBijkomende kostenStichtingskosten ... Lees meer