Er zijn 6 resultaten voor sloop

Syswov
 • Usome
 • jun 15, 2012
 • nov 22, 2022
 • 3293 keer bekeken
Syswov is een systeem dat jaarlijks voor het ministerie van VROM de ontwikkeling en samenstelling van de woningvoorraad op gemeentelijk niveau in beeld brengt.  Daarvoor worden nieuwbouw, sloop en veranderingen binnen de woningvoorraad bijgehouden (naar eigendom, type, grootte en ouderdom van de woningen). De gegevens zijn beschikbaar vanaf 1971. Bron: Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010 ... Lees meer
Realisatie-index
 • Usome
 • jun 08, 2012
 • nov 22, 2022
 • 3052 keer bekeken
Met de Realisatie-index worden de verschillen tussen de door corporaties opgegeven prognoses van de aantallen nieuwbouw, sloop en verkoop en de feitelijke realisaties hiervan weergegeven. De Realisatie-index biedt daarmee inzicht in mate waarin de corporatie reali­seert wat zij zich heeft voorgenomen c.q. afgesproken heeft met stakeholders. Bron: Centraal Fonds Volkshuisvesting - Beleidsregels 2012 ... Lees meer
Omgevingsvergunning
 • Usome
 • jul 21, 2011
 • nov 22, 2022
 • 2909 keer bekeken
De omgevingsvergunning is op 1 oktober 2010 met de invoering van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo) geïntroduceerd en is een samengestelde vergunning van voorheen individuele vergunningen. Deze is bedoeld het proces van vergunningaanvragen te vergemakkelijken en versnellen. De omgevingsvergunning is een samenvoeging van de milieu-, bouw-, sloop-, monumenten-, huisvestings-, gebruiks- en afvalbeschikkingsvergunning. Zie ook: BestemmingsplanWROProjectbesluit... Lees meer
Actuele bedrijfswaarde
 • Usome
 • mrt 24, 2012
 • nov 22, 2022
 • 5262 keer bekeken
...en over verkoop, renoveren of sloop-nieuwbouw. Maar ook gemeenten hebben dergelijke afwegingen in geval van bijvoorbeeld parkeergarages. ... Lees meer
Rendementswaarde
 • Usome
 • jul 19, 2011
 • nov 22, 2022
 • 9777 keer bekeken
...en over verkoop, renoveren of sloop-nieuwbouw. Zie ook:   Boekwaarde Complexwaarde Reële waarde Marktwaarde                                   Nominale waarde Restwaarde                                      Eindwaarde Huurwaarde                                  ... Lees meer
Sloopwaarde
 • Usome
 • feb 22, 2017
 • nov 22, 2022
 • 4239 keer bekeken
Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelijk waardevolle onderdelen van het gebouw verminderd met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren en storten".  ... Lees meer