Er zijn 404 resultaten voor Infrastructuur en bereikbaarheid

Bovenwijkse voorzieningen en BBV
 • Usome
 • jun 15, 2012
 • nov 22, 2022
 • 15792 keer bekeken
Het begrip bovenwijkse voorziening en de relatie met het BBV is in de notitie grondexploitatie van de commissie BBV beschreven. Ten gevolge van de realisatie van een grondexploitatie kunnen buiten het exploitatiegebied aanpassingen in bijvoorbeeld de infrastructuur noodzakelijk zijn. Deze kosten kunnen direct ten laste van een grondexploitatie worden gebracht. Echter afsluiting van de grondexploitatie kan dan pas plaatsvinden als alle werkzaamheden (eveneens de realisatie... Lees meer
Onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende locatie en gebruik
 • Usome
 • feb 22, 2017
 • nov 22, 2022
 • 3932 keer bekeken
Onder de onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende locatie en gebruik wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrijwillige onderhandse verkoop, na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor de aard van de zaak gebruikelijke wijze en bij gelijkblijvende locatie en gebruik, zal kunnen opbrengen". ... Lees meer
Groene energie
 • Usome
 • jul 03, 2012
 • nov 22, 2022
 • 2321 keer bekeken
Groene energie is energie die niet wordt opgewekt door het verbranden van aardolie, aardgas of steenkool maar afkomstig is van schone, onuitputtelijke bronnen zoals zonne- en windenergie.   Duurzame energie wordt daarom ook wel hernieuwbare energie genoemd. Bron: Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010 ... Lees meer
Huurprijzen kantoren en bedrijfsruimten
 • Usome
 • jun 29, 2012
 • nov 22, 2022
 • 2014 keer bekeken
Prijzen per vierkante meter verhuurbaar oppervlak per jaar exclusief BTW, servicekosten en huurderspecifieke inrichtingskosten. Bron: DTZ De kanshebbers in de markt januari 2012 ... Lees meer
Closed ended fondsen
 • Usome
 • jun 26, 2012
 • nov 22, 2022
 • 2308 keer bekeken
Bij closed ended fondsen is bij de opzet van de beleggingsinstelling niet voorzien in het vrije toe- of uitreden van kapitaal van de deelnemers.  Nieuwe aandelen worden slechts door een georkestreerde emissie uitgegeven. Voorbeelden zijn beleggingen in een vastgoed CV. ... Lees meer
Open ended fondsen
 • Usome
 • jun 26, 2012
 • nov 22, 2022
 • 2479 keer bekeken
Vorm van indirect beleggen waarbij het vastgoedfonds verantwoordelijk is voor het beheer van de vastgoedportefeuille. Er worden aandelen in het vastgoedfonds gekocht met als doel te profiteren van dividend en koersontwikkeling van het aandeel, de prijs van het aandeel schommelt. Bij open ended fondsen kan bij openstaande vraag nieuwe aandelen of participatiebewijzen uitgegeven worden. Daarnaast is vrije toe- en uittreding van kapitaal mogelijk op individueel initiatief va... Lees meer