Tijdelijke Exploitatie (TEX)

 • 21 jul. 2011
 • 22 nov. 2022
 • 3610 keer bekeken

Een tijdelijke exploitatie wordt over het algemeen toegepast bij transformatie of renovatie van vastgoed. Hierbij treedt de ontwikkelende partij op als tijdelijke exploitant die de huurwoningen tijdelijk exploiteert, waarna de woningen vervolgens gesloopt of gerenoveerd worden en de woningen of de grond wordt overgeheveld naar de beheerder danwel bouwexploitant.

De tijdelijke exploitatie is een veel vergeten deel van de grondexploitatie. Vaak wordt een stuk grond of een te herontwikkelen gebouw nog jaren geëxploiteerd. Het saldo hiervan kan zeer positief zijn, bijvoorbeeld bij het verpachten van landbouwgrond of een resterende huurtermijn bij een te herontwikkelen kantoor, maar ook negatief, bijvoorbeeld bij anti-kraakverhuur van een groot pand. Deze kasstromen kunnen onderdeel uitmaken van de grondexploitatie of separaat inzichtelijk worden gemaakt. Het overzicht bestaat normaal gesproken uit de periodieke lasten van onderhoud, verzekeringen en belastingen en daarnaast uit huuropbrengsten.

Kostenposten die in een tijdelijke exploitatie kunnen voorkomen zijn:

Uitplaatsingskosten:

 • Verhuiskostenvergoeding

Vergoeding ZAV (Zelf Aangebrachte Veranderingen)

 • Tijdelijke huisvesting

 • Procesbegeleiding

 • Overige vergoedingen

Tijdelijk beheerkosten:

 • Onderhoud

 • Vaste lasten

 • Beheer

 • Huurderving

Tijdelijke beheeropbrengsten:

 • Tijdelijke huurinkomsten

Zie document:

Login om te kunnen reageren. Nog geen account? Klik hier om te registreren.


Geef hier je reactie

Wil je alleen reageren op dit artikel, dat kan hier.

0 Reacties

  • Deel deze pagina: