Rendementswaarde

  • 19 jul. 2011
  • 22 nov. 2022
  • 9468 keer bekeken

De Rendementswaarde is de Bedrijfswaarde van een object op een bepaald tijdstip in de exploitatiefase.

Deze Rendementswaarde wordt bepaald door de contante waarde van de resterende kasstromen op een bepaald moment.

De Rendementswaarde kan op twee manieren worden berekend:

  1. De resterende kasstromen na een bepaald jaar contant maken naar het betreffende jaar.
  2. De Rendementswaarde van het voorgaande jaar indexeren met de disconteringsvoet en hier de kasstroom van het voorgaande jaar aftrekken.

Beide berekeningen leiden tot hetzelfde resultaat. Doorgaans kent de Rendemenswaarde het volgende verloop:

Plaatje verloop Rendementswaarde!!

Het is belangrijk om de Rendementswaarde op verschillende tijdstippen te kennen, om zodoende de juiste beslissingen te kunnen nemen.

In onderstaande grafiek zijn drie lijnen weergegeven: de Boekwaarde van het object, de Rendementswaarde en de Marktwaarde.

Op een zeker moment T wil de directeur het pand verkopen voor een bedrag van € xxxxx,-. Conform de boekhouding wordt hiermee een (boek-)winst gerealiseerd van € xxxxx,-. Om echter het oorspronkelijk beoogde rendement te halen, is het noodzakelijk om minimaal de som van de resterende voorgecalculeerde kasstromen te krijgen, oftewel de Rendementswaarde in jaar X van € xxxx.

Als het object voor dit bedrag wordt verkocht wordt weliswaar voldaan aan de rendementseisen, maar op de markt zou een hogere opbrengst gerealiseerd kunnen worden.

Het is van belang bij investeringsbeslissingen deze verschillende waarden in beeld te brengen om zodoende een goed besluit te nemen. Bij woningcorporaties spelen dergelijke afwegingen sterk bij beslissingen over verkoop, renoveren of sloop-nieuwbouw.

Zie ook:

Boekwaarde

Complexwaarde

Reële waarde

Marktwaarde

Nominale waarde

Restwaarde

Eindwaarde

Huurwaarde

AeDexwaarde

Beleidswaarde

Woz-waarde

Bedrijfswaarde

Uitpondwaarde

WSW-waarde

Login om te kunnen reageren. Nog geen account? Klik hier om te registreren.


Geef hier je reactie

Wil je alleen reageren op dit artikel, dat kan hier.

0 Reacties

    • Deel deze pagina: