Restwaarde

  • 21 jul. 2011
  • 22 nov. 2022
  • 21691 keer bekeken

De restwaarde is de geschatte waarde van grond of opstal na afloop van de exploitatiefase of enige beschouwingstermijn in een DCF-berekening.

In de berekeningen beschouwen we een beperkte periode voor exploitatie. Vastgoed, en in ieder geval grond, heeft echter in vrijwel alle gevallen een restwaarde na deze periode. Deze restwaarde kan op diverse manieren worden bepaald. De meest voorkomende zijn de volgende:

- Normatief

- Exit-Yield

- Grond-Opstal

- DCF doorexploiteren

- Uitponden

- Residuele grondwaarde als basis voor herontwikkeling.

Normatief bepaalde restwaarde

We kunnen de restwaarde normatief vaststellen op nul of op een bepaalde waarde, al dan niet geïndexeerd. Deze methode is vooral nuttig als we een vergelijking willen maken tussen verschillende objecten. Binnen een corporatie wordt in de regel met een vastgestelde restwaarde gerekend. Vaak is dit gekoppeld aan de grondprijs die aan een gemeente betaald moet worden voor een bouwrijpe kavel.

Exit-Yield

De exit-yield is vergelijkbaar met een BAR, maar wordt gebruikt aan het eind van de looptijd om de restwaarde te bepalen. De hoogte van de exit-yield kan bepaald worden door de verhouding tussen de huur en de investering (BAR) in een vergelijkbaar pand op een vergelijkbare locatie met een ouderdom van bijvoorbeeld 50 jaar te bepalen. Vaak is het echter moeilijk om voldoende van dergelijke gegevens te verzamelen om een goede inschatting te maken van de exit-yield. In formulevorm:

markthuur t

Restwaarde t (VON) =

------------------

exit-yield

Grond-Opstalmethode

Bij de grond-opstalmethode wordt de eindwaardevan grond en opstalbepaald aan de hand van een jaarlijks inflatiepercentage, maar wordt de waarde van het opstal tegelijkertijd afgeschreven. De formule bij deze berekening is als volgt:

EWt = GW(t=0) * (1+sg)^t + OW(t=0) * (1+so)^t * ((el-ol)/el)

Hierbij is:

EWt

=

Eindwaarde op tijdstip

GWt=0

=

Grondwaarde bij aanvang

Sg

=

Stijgingspercentage grondwaarde

OWt

=

Opstalwaarde bij aanvang

So

=

Stijgingspercentage opstalwaarde

El

=

Economische levensduur

Ol

=

Ouderdom van de opstal

Zie ook:

Boekwaarde

Complexwaarde

Reële waarde

Beleidswaarde

Nominale waarde

Marktwaarde

Eindwaarde

Huurwaarde

AeDexwaarde

Rendementswaarde

Woz-waarde

Bedrijfswaarde

Uitpondwaarde

WSW-waarde

Login om te kunnen reageren. Nog geen account? Klik hier om te registreren.


Geef hier je reactie

Wil je alleen reageren op dit artikel, dat kan hier.

0 Reacties

    • Deel deze pagina: