Rente

  • 22 jul. 2011
  • 22 nov. 2022
  • 7560 keer bekeken

Rente is in absolute zin de vergoeding over een financiële lening, vertaald naar periodiciteit (maand, kwartaal of jaar) en bepaald daarmee de kosten van kapitaal.

Vaak geschiedt dit als een procentuele vergoeding over het totaal geleende bedrag (rentepercentage). De lener betaalt creditrente over het bedrag dat geleend is van de financier die de rente ontvangt als debetrente.

Er kan onderscheid gemaakt worden naar vaste en variabele rente. Eerstgenoemde houdt in dat het rentepercentage bij aanvang van de lening vastgesteld wordt en gelijk blijft gedurende de looptijd van de lening. In geval van een variabele rente wordt het rentepercentage periodiek vastgesteld, meestal op basis van het inflatiepercentage over een bepaalde periode.

In het kader van gebiedsontwikkeling/gebiedseconomie is rente een belangrijk element aangezien de looptijd van projecten over het algemeen lang is en er grote bedragen geleend worden. Hierdoor speelt de rente een belangrijke rol in de financiële haalbaarheid van projecten en kan een kleine aanpassing in het rentepercetage grote gevolgen hebben. De rente wordt onder andere gebruikt voor bepaling van de eindwaarde, indexering en als input voor verdiscontering (contate waarde berekeningen) en rendementsberekeningen.

In de praktijk wordt de term rente ook wel bedoeld als vergoeding over een investering, dus in de zin van rendement over een investering. Hierbij bestaat rente uit het te betalen of te ontvangen rentepercentage, inclusief een vergoeding voor het risico over de investering.

Zie ook:

Rekenrente                       
Reële rente
Nominale rente
Disconteringsvoet
Internal Rate of Return
Reëel rendement

Login om te kunnen reageren. Nog geen account? Klik hier om te registreren.


Geef hier je reactie

Wil je alleen reageren op dit artikel, dat kan hier.

0 Reacties

    • Deel deze pagina: