Zwikititel Zwikiartikel tijdelijke invoer - dit moet anders-  Lees meer
ZBC
 • 19 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 1490 keer bekeken
Zelfstandig Behandelcentrum  Lees meer
ZFW
 • 19 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2386 keer bekeken
De ziekenfondswet (ZFW) zorgde er voor dat lagere inkomensgroepen toegang kregen tot medische zorg. De ziekenfondsverzekering was bestemd voor mensen met een relatief laag inkomen en hun gezinsleden zonder eigen inkomen. Dit stelse... Lees meer
Zorgautoriteit
 • 19 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 1246 keer bekeken
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de toezichthouder voor de zorg. Het stelt de tarieven en budgetten voor instellingen en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg vast, volgt en stimuleert de marktontwikkeling in de gezondheidszo... Lees meer
ZVW
 • 19 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 1495 keer bekeken
Zorgverzekeringswet (ZVW) regelt een verplichte basisverzekering voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in nederland woont of die hier loonbelasting betaalt.  Hij vervangt hiermee de ziekenfondswe... Lees meer
ZZP
 • 19 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2153 keer bekeken
Zorgzwaartepakketten (ZZP's) zijn standaardbeschrijvingen voor vastgestelde cliëntgroepen met een indicatie voor zorg met verblijf. Het wordt gebruikt in de zorgzwaartebekostiging om te bepalen hoeveel geld de intramurale instelling... Lees meer
Zekerheidsgrens
 • 08 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 1585 keer bekeken
Het Centraal Fonds berekent risico’s op basis van een zekerheidsgrens van 95%. Dit betekent dat er 95% kans is dat de feitelijke ontwikkeling een positiever beeld laat zien dan het saldo van het volkshuisvestelijke vermogen minus h... Lees meer