Cultuurfonds-hypotheek
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2612 keer bekeken
De Cultuurfonds-hypotheek is een laagrentende lening voor gemeentelijke of provinciale monumenten. de rente van deze lening ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De hoogte van de Cultuurfonds-hypotheek wordt bepaald... Lees meer
C-locatie
 • 26 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 3217 keer bekeken
Een C-locatie is een kantoorlocatie geheel gericht op de auto. Het is de bedoeling dat mensen naar deze locatie met de auto komen. Het openbaar vervoer is hierbij van ondergeschikt belang. Bron: Kantoren in cijfers 2010 - Statistie... Lees meer
Collectieve verwarming
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 3122 keer bekeken
We spreken van collectieve verwarming als meerdere woningen vanuit één ketelhuis worden voorzien van warm water voor verwarming en tapwater. Dit kan zijn blok-, wijk- of stadsverwarming. Bron: Cijfers over Wonen, Wijken en Integra... Lees meer
Corporatie
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2491 keer bekeken
Een woningbouwcorporatie is een privaatrechtelijke instelling (stichting of vereniging) die zich ten doel stelt uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn en als zodanig door de Kroon is toegelaten. De term... Lees meer
Corporatiedoelgroep
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2582 keer bekeken
Een huishouden maakt deel uit van de corporatiedoelgroep als het een belastbaar inkomen heeft van maximaal € 33.000. Eind 2009 is door de Europese commissie beschikt dat corporaties gemiddeld 90% van het bezit onder de huurtoeslagg... Lees meer
Closed ended fondsen
 • 26 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2308 keer bekeken
Bij closed ended fondsen is bij de opzet van de beleggingsinstelling niet voorzien in het vrije toe- of uitreden van kapitaal van de deelnemers.  Nieuwe aandelen worden slechts door een georkestreerde emissie uitgegeven. Voorbeelde... Lees meer
Consumentenvertrouwen
 • 26 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2381 keer bekeken
Het vertrouwen en de verwachtingen van consumenten over de ontwikkelingen van de Nederlandse conjunctuur. Aangegeven is het vertrouwen van consumenten als saldo van positieve en negatieve antwoorden in % van het totaal; per ultimo... Lees meer
Complexwaarde
 • 22 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 7740 keer bekeken
Binnen een complex worden alle lasten en baten en bestemmingen van de gronden binnen het complex geëgaliseerd en hebben alle gronden binnen het complex (in beginsel) dezelfde waarde. Bij het bepalen van de prijs van een onroerende... Lees meer
CBZ
 • 19 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2100 keer bekeken
College bouw zorginstellingen Lees meer
Continurooster
 • 19 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 3304 keer bekeken
Bij een continurooster gaan kinderen tussen de middag niet meer naar huis om te eten, dat wordt op school gedaan. Het schoolbestuur van een basisschool bepaalt zelf - met instemming van de ouders - de schooltijden en de verdeling v... Lees meer