Drukkende onderhoudskosten
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2471 keer bekeken
In het Brim 2013 is de term ‘drukkende onderhoudskosten’ geïntroduceerd. De ‘drukkende onderhoudskosten’ zijn de kosten voor onderhoud van een monument zoals die zijn vastgesteld door de Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM)... Lees meer
Defleren
 • 10 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 3060 keer bekeken
Het omzetten van nominale in reële grootheden door deze te corrigeren met de indexatie. Ingeval van defleren is deze indexatie negatief (deflatie), er is sprake van waardevermeerdering (het prijsniveau daalt).... Lees meer
d'Humy-helling
 • 19 aug. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 3850 keer bekeken
Helling tussen per half niveau verspringende vloeren. Bron: NEN 2443 Lees meer
dPi
 • 19 aug. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 3184 keer bekeken
De Prospectieve informatie die op grond van het Bbsh wordt opgevraagd over de eerstvol­gende vijfjaarprognoseperiode. Zie ook continuïteitsoordeel Bron: Centraal Fonds Volkshuisvesting - Beleidsregels 2012... Lees meer
dVi
 • 19 aug. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2689 keer bekeken
De Verantwoordingsinformatie die op grond van het Bbsh wordt opgevraagd over het afge­lopen verslagjaar. Zie ook continuïteitsoordeel Bron: Centraal Fonds Volkshuisvesting - Beleidsregels 2012 Lees meer
Doelgroep Huurtoeslag
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 3459 keer bekeken
De doelgroep huurtoeslag bestaat uit huishoudens met een belastbaar jaarinkomen onder de grens waarop men in aanmerking kan komen voor huurtoeslag. In onderstaande tabel zijn de grensbedragen weergegeven. Vanaf 1-1-2006 is de huurs... Lees meer
Doelgroepen
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 3236 keer bekeken
Binnen het woonbeleid wordt onderscheid gemaakt naar verschillende doelgroepen. Op basis van huishoudensamenstelling, leeftijd en inkomen behoren in 2009 bijna 1,9 miljoen zelfstandig wonende huishoudens tot de doelgroep van de huu... Lees meer
Doorstromer
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2626 keer bekeken
Een binnen Nederland verhuizend huishouden. Voor en na de verhuizing is het huishouden de hoofdbewoner van een woning. De vorige woning is na de verhuizing beschikbaar voor nieuwe bewoners. Bron: Cijfers over Wonen, Wijken en Inte... Lees meer
Descente
 • 22 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2285 keer bekeken
De descente is de plaatsopneming van het onteigende perceel. Bij de opname zijn de rechter-commissaris, de door de Rechtbank benoemde deskundigen en partijen met hun advocaten aanwezig. De descente is een belangrijk moment in de pr... Lees meer
DBC
 • 19 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2667 keer bekeken
Diagnose Behandel Combinatie Lees meer