Verkoopwaarde
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 3042 keer bekeken
Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande van dezelfde bestemming van het gebouw - met uitzondering van de grond - verkregen zou kunnen worden".... Lees meer
Vervangingswaarde
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 4172 keer bekeken
Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken". Lees meer
Verticale tuinstad
 • 03 feb. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 3923 keer bekeken
De Bijlmer werd een verticale tuinstad volgens ideeën van Le Corbusier uit de jaren twintig: - Hoogbouw in aaneengesloten groene zones gecombineerd met een totale scheiding van verkeerssoorten - De auto verdween uit de naaste omge... Lees meer
Verstedelijkingsnota (1976)
 • 31 jan. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 3927 keer bekeken
De Verstedelijkingsnota is het tweede deel van de Derde Nota Ruimtelijke Ordening. Hierin wordt een nieuwe werkwijze geformuleerd, waarbij het bedenken van scenario's de uitgangspunten vormen voor mogelijke stedelijke inrichtingspri... Lees meer
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening
 • 31 jan. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 5302 keer bekeken
Nieuwe ruimtelijke perspectieven vanuit het ministerie van VROM die in 1988 maatgevend waren voor ruimtelijke ontwikkelingen. Met name het versterken van de internationale positie van Nederland en investeren in het E-milieu binnen d... Lees meer
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX)
 • 31 jan. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 7182 keer bekeken
VINEX (1990) is een aanvulling op de Vierde Nota. Het rijksinvesteringsprogramma is helderder en omvangrijker geworden. VINEX bevat de volgende vier speerpunten:  1. De Nederlandse concurrentiepositie 2. Afstemming tussen wonen, w... Lees meer
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • 26 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2120 keer bekeken
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie, waarin alle Nederlandse gemeenten zich verenigd hebben. VNG behartigt de belangen van het lokaal bestuur tegenover hogere overheden en tegenover maatschappelijke insta... Lees meer
Voorraad in gebruik
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 1787 keer bekeken
Het deel van de voorraad dat op het moment van inventarisatie niet als aanbod staat geregistreerd. Bron: DTZ De kanshebbers in de markt januari 2012 Lees meer
Vrije markt
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2469 keer bekeken
De huur- en/of koopmarkt waarin projectontwikkelaars en beleggers kantoor-, bedrijfsen/of winkelgebouwen aanbieden voor nog onbekende gebruikers. Bron: DTZ De kanshebbers in de markt januari 2012... Lees meer
Voorraad
 • 26 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2493 keer bekeken
Vloeroppervlakte in m² VVO naar type vastgoed. Dit kan gaan om zowel commercieel vastgoed als om woningbouw. Voor commercieel vastgoed geldt, bestaande kantoorruimte met een oppervlakte van 500 m² v.v.o. of meer ongeacht het type e... Lees meer