Toegelaten Instelling
 • 09 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 4696 keer bekeken
Met de inwerkingtreding van de Woningwet in 1902, werd het mogelijk dat verenigingen of stichtingen worden toegelaten als instellingen, die uitsluitend werkzaam zijn op het gebied van de volkshuisvesting. Door middel van die toelati... Lees meer
Terstond uitgeefbaar terrein
 • 26 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 6039 keer bekeken
Het aantal hectare dat direct gereed is voor uitgifte, ontsloten is, bouwrijp en in handen van een gemeente, Industrie- of Havenschap is.   Zie ook: Uitgeefbare grond   Lees meer
Tophuurniveau
 • 26 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2241 keer bekeken
De tophuur is het huurniveau dat verwacht mag worden voor een fictief kantoor van minimaal 500 m² vvo van de hoogste kwaliteit op de beste locatie in de markt. Het huurniveau gaat uit van een huurcontract dat standaard is in de lok... Lees meer
Tertiair onderwijs
 • 19 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 4185 keer bekeken
Omvat hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs, onderwijs van de Open Universiteit (voorzover examenprogramma's) en ander, veelal particulier, beroepsonderwijs op dit niveau. Bron: CBS... Lees meer
Transmurale zorg
 • 19 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 1956 keer bekeken
Vormen van zorg die verleend worden op basis van afspraken over samenwerking, afstemming en regie tussen generalistische en specialistische zorgverleners (intramurale zorg en extramurale zorg). Hierbij is sprake van een gemeenschap... Lees meer
Tail-gating
 • 15 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2558 keer bekeken
Het ongeoorloofd uitrijden zonder het aanbieden van een geldig parkeerbewijs waarbij de slagboom nog niet in de afsluitende positie is teruggekeerd. Lees meer
Toegangscontrolesysteem
 • 15 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2565 keer bekeken
Het systeem, bestaande uit parkeermanagementsysteem, parkeer- en betaalapparatuur, CCTV, intercom, snelvouwhekken (exclusief de benodigde bekabeling), ten behoeve van het voeren van het parkeerbeheer en de exploitatie.... Lees meer
Tolerantie betaaltijd
 • 15 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2192 keer bekeken
De tijd na het verstrijken van een tariefperiode waarbinnen het verschuldigde parkeertarief kan worden voldaan voordat een volgende tariefperiode wordt gerekend. Lees meer
Tolerantie inrijtijd
 • 15 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2350 keer bekeken
De tijd na het inrijden van de parkeervoorziening voordat de eerste tariefperiode aanvangt. Lees meer
Tolerantie uitrijtjid
 • 15 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2172 keer bekeken
De tijd waarbinnen de parkeerder na betaling de voorziening kan uitrijden voordat opnieuw een tariefperiode wordt gerekend. Lees meer