Revolutiebouw
 • 03 feb. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 5656 keer bekeken
Stedenbouwkundige benadering in de periode 1880-1910, waarbij economische en politieke belangen vanuit particulier perspectief voorop stonden. De Revolutiebouw bestond uit de volgende elementen: 1. 150-200 woingen per hectare, smal... Lees meer
Restauratiefonds
 • 03 jan. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 3080 keer bekeken
Zie: Stichting Nationaal Restauratiefonds Lees meer
Regionale Restauratiefonds-hypotheken
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2820 keer bekeken
Een groeiend aantal gemeenten, provincies en andere samenwerkingspartners kent een Regionaal Restauratiefonds. Of er in uw regio een fonds actief is, en aan welke voorwaarden u dan moet voldoen, kunt u vinden op de website van het N... Lees meer
Restauratiefonds-hypotheek
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2459 keer bekeken
De Restauratiefonds-hypotheek is een laagrentende lening voor rijksmonumentale woonhuizen. De rente van deze annuïteitenlening ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De hoogte van de hypotheek is maximaal 300.000 euro... Lees meer
Restauratiefondsplus-hypotheek
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2394 keer bekeken
De Restauratiefondsplus-hypotheek is een laagrentende lening voor grootschalige restauraties van rijksmonumenten zonder woonfunctie. Het minimale leningsbedrag is 300.000 euro, het maximale 1,5 miljoen. De hypotheek wordt verstrekt... Lees meer
Restaureren
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2588 keer bekeken
Het treffen van voorzieningen tot opheffing van (bouwtechnische) gebreken, het normale onderhoud te boven gaand, noodzakelijk voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarden van het object.... Lees meer
Rijksmonument
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 1895 keer bekeken
Een rijksmonument is een onroerend goed dat om haar cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid is aangewezen om te worden beschermd en behouden te blijven. Nederland heeft ongeveer 62.000 rijksmonumenten. Twee derde van de rijk... Lees meer
Rentabiliteit
 • 26 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2270 keer bekeken
De rentabiliteit van een vastgoedproject is de ratio van de winst ten opzichte van het totaal geïnvesteerde vermogen. De verwachte rentabiliteit is voor de projectontwikkelaar vaak de beslissende factor die bepaald of zij een vastgo... Lees meer
Risicopremie
 • 08 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2232 keer bekeken
Deze methode is wellicht de meest voorkomende bij grondexploitaties. Het is een reservering voor het gehele project of een bepaalde kostenpost. De omvang van de premie is afhankelijk van de risicoattitude van de besluitvormer. Dit w... Lees meer
Risman-methode
 • 08 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 7125 keer bekeken
De RISMAN methode betreft een opsomming van (alle) risico’s die zich bij het project kunnen optreden. Deze risico’s worden gekwantificeerd middels de kans maal het effect van optreden. Het effect bestaat uit het berekenen van de gev... Lees meer