Sloopwaarde
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 4109 keer bekeken
Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelijk waardevolle onderdelen van het gebouw verminderd met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren en sto... Lees meer
Stedelijke kavelruil
 • 20 nov. 2016
 • 22 nov. 2022
 • 3526 keer bekeken
Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoederen wordt ingeschreven, en waarbij drie of meer eigenaren zich verbinden bepaalde, hun toebehorende, in de bebouwde k... Lees meer
Stedelijke herverkaveling
 • 07 apr. 2015
 • 22 nov. 2022
 • 2890 keer bekeken
Stedelijke herverkaveling is het herschikken van eigendomsrechten op onroerende zaken met een stedelijke functie, met het doel gebiedsontwikkeling op gang te brengen. Stedelijke herverkaveling is een instrument om tot uitvoering bi... Lees meer
SIM
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2961 keer bekeken
Subsidieregeling Instandhouding Monumenten Lees meer
Stichting Nationaal Restauratiefonds
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2669 keer bekeken
Stichting Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidies uitbetaalt aan eigenaren en beheerders van monumenten voor het restaureren en onderhouden van hun pand. Het Restauratiefo... Lees meer
Scenarioanalyse
 • 08 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 21210 keer bekeken
De essentie van een scenarioanalyse is om te komen tot uiteenlopende toekomstbeelden. De methode berekent het effect van een combinatie van variabelen op het projectresultaat. Door een best-case en een worst-case scenario te bereken... Lees meer
Structureel aanbod
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2517 keer bekeken
Het structurele aanbod is dat deel van het aanbod op de vastgoedmarkt, dat op een structurele basis wordt aangeboden. Dit kan geoperationaliseerd worden als het deel dat drie jaar of langer als aanbod geregistreerd staat. Bron: DTZ... Lees meer
Structurele leegstand
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 4775 keer bekeken
Bestaand aanbod, langer dan drie jaar niet in gebruik bij huurders.  Bron: DTZ De kanshebbers in de markt januari 2012 Lees meer
Sturingsmodellen
 • 22 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 9157 keer bekeken
Voor de sturing en beheersing in gebiedsontwikkelingen zijn verschillende modellen beschikbaar. Deze modellen geven een structuur op basis waarvan producten per fase dienen te worden opgeleverd, verantwoording te worden afgegeven et... Lees meer
Service Level Agreement
 • 15 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 1928 keer bekeken
Een document waarin een leverancier en een opdrachtgever afspraken hebben vastgelegd aangaande het serviceniveau van de levering en de wijze waarop dit getoetst en/of vastgelegd wordt. Ook afgekort tot SLA.... Lees meer