Onderhandse verkoopwaarde
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 3943 keer bekeken
Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrijwillige onderhandse verkoop, na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor de aard van de zaken gebruikelijke... Lees meer
Onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende locatie en gebruik
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 3932 keer bekeken
Onder de onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende locatie en gebruik wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrijwillige onderhandse verkoop, na de beste voorbereiding en aanbieding op de v... Lees meer
Opbrengstwaarde
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 3612 keer bekeken
Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van de nog te maken kosten".  Lees meer
Oriënteringsnota (1973)
 • 31 jan. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 4133 keer bekeken
De Oriënteringsnota is het eerste deel van de Derde Nota Ruimtelijke Ordening. Het is een doelstellingennota om een meer systematische manier van plannen toe te passen. De volgende doelstellingen werden geformuleerd: - Een meer eve... Lees meer
Ontwikkelaarsresolutie
 • 24 jan. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 4408 keer bekeken
De ontwikkelaarsresolutie is een termijn van maximaal 24 maanden om een pand over te dragen aan de koper, nadat deze verhuurd is geweest als bedrijfsmiddel, waarbij de koper gebruik kan maken van de samenloopvrijstelling voor overdr... Lees meer
Onroerendezaakbelasting (OZB)
 • 26 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2013 keer bekeken
De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt door gemeenten jaarlijks geheven over onroerende goederen. In het geval van woningen moeten de eigenaren deze belasting betalen. Bij andersoortige gebouwen moeten de gebruikers dit doen. (Klopt... Lees meer
Omzetbelasting
 • 27 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2118 keer bekeken
Vanaf 1 januari 1969 wordt in Nederland omzetbelasting geheven op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968, ook wel aangeduid als een belasting over de toegevoegde waarde (btw). De omzetbelasting heeft het karakter van een verbru... Lees meer
Ondernemer
 • 27 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 1958 keer bekeken
De ondernemer is de belastingplichtige voor de heffing van btw. Het begrip ondernemer wordt gedefinieerd als een ieder die zelfstandig een bedrijf uitoefent. Onder dat laatste wordt ook een beroep verstaan alsmede de exploitatie va... Lees meer
Onroerende zaak
 • 27 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2158 keer bekeken
Onder een 'onroerende zaak' wordt voor de heffing van btw verstaan: een zaak die vast is verbonden aan een welbepaald deel van het aardoppervlak. Het 'vast met het aardoppervlak (de grond) zijn verbonden' vormt een objectief criter... Lees meer
Optie btw-belaste levering
 • 27 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2498 keer bekeken
De levering van een onroerende zaak die niet wettelijk is belast met btw kan op verzoek van de betrokken partijen worden belast met btw als de partijen aan bepaalde voorwaarden voldoen. De verkoper en koper kunnen opteren voor bela... Lees meer