Nieuwwaarde
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 3245 keer bekeken
Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit". Lees meer
NRF
 • 13 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2756 keer bekeken
Zie: Stichting Nationaal Restauratiefonds Lees meer
Netto Huur
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 3809 keer bekeken
De netto huur, ook wel de kale huur genoemd,  is de prijs die verschuldigd is voor het enkele gebruik van (woon)ruimte. Dit komt neer op de basishuur verminderd met alle overige kosten die in de huurprijs inbegrepen kunnen zijn zoal... Lees meer
Nieuwbouw
 • 26 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2347 keer bekeken
Bouwwerken die binnen de beschouwingsperiode zijn opgeleverd. Ook bestaande bouw, welke zeer ingrijpend is gerenoveerd, wordt als nieuwbouw aangemerkt. Een gebouw wordt als nieuwbouw aangemerkt, zodra de ontwikkelaar of eigenaar van... Lees meer
NHC
 • 19 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 3313 keer bekeken
Normatieve Huisvestings Component (NHC) is een vaste vergoeding voor de kosten van bouwen, grond, onderhoud en aflossing van rente. Vanaf 1 januari 2012 is het Ministerie van VWS gestart met de overgang naar een systeem waarbij zor... Lees meer
NKC
 • 19 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2909 keer bekeken
Normatieve kapitaallastencomponent Lees meer
Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM)
 • 15 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2142 keer bekeken
De Nederlandse Vereniging van Makelaars is de grootste Nederlandse branche-organisatie op het gebied van de makelaardij en in management van onroerende goederen.  Ruim 4000 makelaars en vastgoeddeskundigen hebben zich bij de NVM aa... Lees meer
Niet in exploitatie genomen grond (NIEGG)
 • 15 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 7735 keer bekeken
‘Niet In Exploitatie Genomen Gronden’(NIEGG) is een begrip dat in het BBV is geïntroduceerd. NIEGG betreft gronden die door de gemeente veelal anticiperend of strategisch aangekocht op basis van de verwachting dat de grond (op term... Lees meer
Nota Grondbeleid
 • 15 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2737 keer bekeken
In de Nota Grondbeleid worden de kaders door de gemeenteraad voor de uitvoering van het ruimtelijk beleid vastgesteld. In de Nota Grondbeleid zijn doelen geformuleerd, de organisatie en wijze van sturing, de vormen van grondbeleid e... Lees meer
Niet-openbare parkeergarage
 • 12 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 5127 keer bekeken
Een gebouw of onderdeel daarvan, in één of meer bouwlagen met het doel daarin auto's te parkeren en daartoe bestaande uit een samenstel van verkeersruimten voor voetgangers en personenauto's voor horizontaal en verticaal transport,... Lees meer