Kortgeldlimiet
 • 13 apr. 2015
 • 22 nov. 2022
 • 4776 keer bekeken
Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapitaal. Een corporatie kan hiervoor gebruik maken van zogenaamde kortgeldfaciliteiten. Dit zijn faciliteiten die een ko... Lees meer
Kwaliteitskortinggrens
 • 26 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 4562 keer bekeken
De kwaliteitkortingsgrens is onderdeel van de huurprijsgrens. Als men in aanmerking komt voor huurtoeslag ontvangt men over het gedeelte tussen de normhuur en kwaliteitskortingsgrens 100% huurtoeslag.... Lees meer
Kwantitatieve risicoanalyse
 • 08 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 3318 keer bekeken
Dit type analyse is gericht op het kwantificeren van de risico’s. Het doel is om de risico’s te beoordelen op basis van kwantitatieve inschattingen. Het ‘effect’ bij kwantitatieve risicoanalyse is het gevolg van het optreden van een... Lees meer
Krachtenveldanalyse
 • 05 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2828 keer bekeken
Deze methode richt zich op de omgeving van het project. Alle factoren en actoren worden benoemd, alsmede welke belangen zij hebben bij het project en welke invloed zij kunnen uitoefenen. Dit resulteert  echter niet direct in een lij... Lees meer
Kwalitatieve risicoanalyse
 • 05 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 4866 keer bekeken
Dit type analyse kan worden gebruikt om inzicht te verkrijgen in de belangrijkste risico’s. Voordeel is dat kwalitatieve methoden over het algemeen eenvoudiger toepasbaar zijn, in vergelijking tot kwantitatieve methoden. De keerzijd... Lees meer
Kale huur
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2483 keer bekeken
De kale huur is de prijs die verschuldigd is voor het enkele gebruik van woonruimte. Zie: Netto Huur Lees meer
Kamer
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 1931 keer bekeken
Het aantal kamers in een woning is het aantal woon- en slaapvertrekken. De keuken, toilet, badkamer, open zolder, hal en gang tellen niet mee. Bron: Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010... Lees meer
Kantoor
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2263 keer bekeken
Onder een kantoor wordt verstaan een ruimtelijk zelfstandige eenheid die grotendeels in gebruik is of te gebruiken is voor bureaugebonden werkzaamheden of ondersteunende activiteiten. De definitie van het begrip kantoor als een rui... Lees meer
Koopindex
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2398 keer bekeken
De koopindex is een index van de gemiddelde verkoopprijs van woningen. Het laat de ontwikkeling van koopprijzen over een langere periode zien. De koopindex wordt berekend door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Bron: Ci... Lees meer
Koopprijsgrenzen
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2761 keer bekeken
Voor de koopprijsgrenzen wordt de volgende indeling gehanteerd (op basis van de WOZ-waarde): laag prijssegment: de 30% goedkoopste woningen middensegment: de 40% woningen tussen het lage en hoge prijssegment hoog prijsseg... Lees meer