Functionele herbouwwaarde
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 4032 keer bekeken
Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeurtenis, van een gebouw op dezelfde locatie, ingericht en geconstrueerd voor de huidige bestemming".... Lees meer
Functionele vervangingswaarde
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 3698 keer bekeken
Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit en staat van onderhoud gelijkwaardige zaken, uitgerust voor de huidige bestemming".... Lees meer
Functiezonering
 • 03 feb. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 3262 keer bekeken
De ruimtelijke scheiding van wonen en industrie met het verkeer als verbindende schakel Lees meer
Failure mode and effect analysis (FMAE)
 • 05 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 3175 keer bekeken
Deze methode heeft als doel het effect van alle ongewenste gebeurtenissen op een proces of project in beeld te brengen. Door alle failures te waarderen door middel van woorden als meer, hoger, minder, niet, etc., kunnen de gevolgen... Lees meer
Fiscaal effect
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 4881 keer bekeken
Het fiscaal effect is het belastingvoordeel voor eigenaarbewoners als gevolg van het saldo van de hypotheekrentea!rek en het eigenwoningforfait. Bron: Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010... Lees meer
Fondsmanager
 • 26 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2916 keer bekeken
Onafhankelijke fondsmanager welke institutionele beleggers indirect toegang tot de directe vastgoedmarkt verschaft. Lees meer
Faciliterend grondbeleid
 • 15 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 7712 keer bekeken
Bij faciliterend Grondbeleid (ook wel passief grondbeleid genoemd) stelt de gemeente de kaders (in de vorm van een bestemmingsplan) voor de ontwikkeling vast, maar zijn derden (zoals ontwikkelaars of woningcorporaties) verantwoordel... Lees meer
Financieel risicoanalysemodel
 • 08 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 3207 keer bekeken
Het financieel risicoanalysemodel is het model waarmee het Fonds de financiële ontwik­keling van de sector (landelijk, regionaal, referentiegroepen) voor een prognoseperiode van tien jaar schat. Het Fonds presenteert daarbij niet a... Lees meer
Financiële vaste activa
 • 08 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 6754 keer bekeken
Financiële vaste activa is een deel van het actief van een onderneming. Het gaat in de eerste plaats om deelnemingen in het kapitaal van verbonden ondernemingen en lange-termijn voorschotten, in de vorm van liquide middelen of in de... Lees meer
Financiële Haalbaarheid
 • 22 jul. 2011
 • 22 nov. 2022
 • 8830 keer bekeken
De mate waarin aan financiële verplichtingen kan worden voldaan. Dit wordt ook wel economische haalbaarheid genoemd. Hierbij kan tevens in beschouwing worden genomen de rendementseisen in relatie tot de verwachte risico's.... Lees meer