Liquidatiewaarde
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 4914 keer bekeken
Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen openbare verkoop, op een door de wet voorgeschreven wijze, na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor de aard... Lees meer
Liberalisatiegrens
 • 26 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 3982 keer bekeken
De liberalisatiegrens is de maximale huurprijsgrens waaronder een woning nog tot de catagorie sociale huurwoning behoort. Woningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens vallen onder de vrije sector huurwoningen. De liberalis... Lees meer
Leefbaarheid
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2356 keer bekeken
Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk of geschikt een buurt of wijk is om er te wonen of te werken. Bron: Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010 Lees meer
Leefbaarheidscore
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 3557 keer bekeken
De leefbaarheidscore is een index die op basis van objectief vaststelbare omgevingscondities een indicatie geeft van de leefbaarheid vanuit het perspectief van de bewoners. De leefbaarheidscore is een samengestelde index die bereke... Lees meer
Levensfase
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 3588 keer bekeken
Een levensfase is een deel van het leven dat zich onderscheid van andere delen door een gebeurtenis zoals gaan samenwonen, een woning kopen, kinderen krijgen, uit huis gaan van de kinderen, met pensioen gaan. Bron: Cijfers over Won... Lees meer
Levering
 • 27 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2049 keer bekeken
Voor de heffing van btw is de levering van een goed de overdracht of de overgang van de macht om als eigenaar over dat goed te beschikken. De vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging van rechten waaraan onroerende zak... Lees meer
Leegstand
 • 26 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 1952 keer bekeken
Aandeel van de totale voorraad dat (per ultimo periode) leegstaat (niet gebruikt wordt). De leegstand wordt per sector (woningen, kantoren, bedrijfspanden, et cetera) aangegeven. Lees meer
Liquidatie
 • 22 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2346 keer bekeken
Bij liquidatie wordt uitgegaan van gehele of gedeeltelijke bedrijfsbeëindiging. Door het verlies van het gebruik van de onroerende zaak kan de eigenaar/gebruiker schade lijden. Inkomensschade zal zich pas voordoen nadat men het geb... Lees meer
Locatie-eisen
 • 22 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 4131 keer bekeken
Locatie-eisen worden zowel in het ruimtelijk besluit zelf als in het exploitatieplan vastgelegd. Er is wel een verschil; in het exploitatieplan worden eisen opgenomen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken, de aanle... Lees meer
Leefbaarometer
 • 15 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2073 keer bekeken
De leefbaarometer is een instrument van het Ministerie van VROM dat gemeenten en provincies online informatie verschaft over de leefbaarheid in buurten en wijken.  Het geeft de situatie in de wijk weer, maar ook ontwikkelingen en a... Lees meer