Herbouwwaarde
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 3739 keer bekeken
Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelfde locatie en naar constructie en indeling gelijkwaardig - onmiddellijk na de gebeurtenis".... Lees meer
Hypotheekwaarde
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 4246 keer bekeken
De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid van het goed, rekening houdend met duurzame langetermijnaspecten van het goed, de normale en plaatselijke marktvoo... Lees meer
Huishoudenstype
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2906 keer bekeken
Er kunnen verschillende huishoudenstypes worden onderscheiden op basis van een aantal kenmerken. De huishoudenssamenstelling is een veelgebruikt kenmerk. Er zijn bijvoorbeeld eenpersoons-en meerpersoonshuishoudens. Meerpersoonshuish... Lees meer
Huurindex
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2391 keer bekeken
De huurindex is de huurprijswijziging waarin de kwaliteitsverandering van de woning niet is meegenomen. Het optrekken van de huur bij een nieuwe huurders is hier wel onderdeel van.   Zie ook: Koopindex... Lees meer
Huurprijsgrenzen
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 3878 keer bekeken
De huurprijsgrens is de maximale huurprijs die voor sociale huurwoningen wordt gehanteerd. Onder de maximale huurprijs komt men, afhankelijk van het inkomen, in aanmerking voor huurtoeslag. Boven de maximale huurprijs betreft het vr... Lees meer
Huurtoeslag
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2433 keer bekeken
Dit is een door de Belastingdienst uitgekeerde toeslag aan huurders die in verhouding tot hun inkomen duur wonen. Woningen met een huurprijs lager dan de ondergrens van de huurtoeslag, komen niet voor huurtoeslag in aanmerking. Ver... Lees meer
Het Nieuwe Werken
 • 29 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 1830 keer bekeken
Het tijd- en plaatsonafhankelijk uitvoeren van werkzaamheden, gebruikmakend van nieuwe mobiele technologie. Kantoren verworden tot ontmoetingsplaatsen. Bron: DTZ De kanshebbers in de markt januari 2012... Lees meer
Huurprijzen kantoren en bedrijfsruimten
 • 29 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2014 keer bekeken
Prijzen per vierkante meter verhuurbaar oppervlak per jaar exclusief BTW, servicekosten en huurderspecifieke inrichtingskosten. Bron: DTZ De kanshebbers in de markt januari 2012 Lees meer
HBO
 • 19 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 1713 keer bekeken
Hoger beroepsonderwijs Lees meer
HFMA
 • 19 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 1781 keer bekeken
Healthcare Financial Management Association Lees meer