Modernisering Monumentenzorg (MoMo)
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 1947 keer bekeken
Het ministerie van OC&W heeft in 2009 de beleidsbrief MoMo opgesteld. De beleidsbrief geeft de nieuwe visie op de monumentenzorg weer. In november 2009 stemde de Tweede Kamer hier mee in. Belangrijke doelen van de Modernisering... Lees meer
Monument
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 1610 keer bekeken
Een monument is een onroerend goed dat om haar cultuurhistorische waarde door de overheid is aangewezen om te worden beschermd en behouden te blijven. Er wordt onderscheid tussen een Rijksmonument, Provinciaal monument, Gemeentelijk... Lees meer
Monumentenfinanciering
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 1565 keer bekeken
De overheid stimuleert eigenaren van rijksmonumenten planmatig onderhoud te plegen en zo grote, dure restauraties te voorkomen. Daarom is er de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Met deze regeling komt de rijksoverhei... Lees meer
Monumentenwet
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2054 keer bekeken
De wet- en regelgeving op rijksniveau rondom cultureel erfgoed is vastgelegd in de Monumentenwet 1988. Het is het belangrijkste sectorale instrument voor de bescherming van cultureel erfgoed. In de Monumentenwet 1988 is geregeld hoe... Lees meer
Maagdelijke gronden
 • 26 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 4600 keer bekeken
Grond waar nog geen bebouwing op staat. Als hier op ontwikkeld gaat worden wordt er ook wel gesproken over greenfields. Lees meer
Montecarlo analyse
 • 08 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 4045 keer bekeken
Deze methode modelleert het risicoprofiel van de grondexploitatie en resulteert in de vorm van een kansverdeling. Die wordt gemaakt door aan variabelen cq. parameters in de exploitatie kansverdelingen toe te kennen. Vervolgens bepaa... Lees meer
Meergezinswoning
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 7487 keer bekeken
Een meergezinswoning wordt ook wel aangeduid als gestapelde woning. Een deel van een gebouw met meerdere woningen, zoals een flatwoning, appartement, galerijflat, etagewoning, boven- en benedenwoning, portiekwoning of maisonnette.... Lees meer
Mutatiegraad
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 8336 keer bekeken
Het aantal verhuizingen in verhouding tot de omvang van de voorraad. Bron: Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010  Lees meer
Markthuur
 • 27 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 5760 keer bekeken
Voor het begrip markthuur wordt onderscheid gemaakt tussen woningbouw en commercieel vastgoed. In geval van woningbouw wordt onder markthuur verstaan: de huurprijs van huurwoningen uit de vrije sector. Oftewel, woningen waarbij... Lees meer
Minnelijke verwerving
 • 22 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 7275 keer bekeken
Minnelijke (grond)verwerving is het op minnelijke, niet gedwongen, wijze in eigendom verkrijgen van grond. Voor de realisatie van ruimtelijke plannen dient de overheid te kunnen beschikken over de voor de uitvoering noodzakelijke g... Lees meer