Provinciaal monument
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2071 keer bekeken
Een provinciaal monument is een onroerend goed dat om haar cultuurhistorische waarde door de provincie is aangewezen om te worden beschermd en behouden te blijven. De provincies Drenthe en Noord-Holland hebben zijn de enige provinci... Lees meer
Puntenstelsel
 • 26 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2251 keer bekeken
Om de huurprijs van sociale huurwoningen te bepalen wordt gebruik gemaakt van het puntenstelsel, ook wel het woning waarderingsstelsel (WWS) genoemd. Het puntenstelsel geeft onder andere scores voor de grootte van de kamers, sanitai... Lees meer
PvE
 • 26 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 8747 keer bekeken
PvE is de afkorting voor Programma van Eisen. PvE is de afkorting voor Programma van Eisen. Een PvE wordt opgesteld bij een verbouwing of ontwikkeling en bevat de gewenste programmapunten voor het project. Het PvE kan technische, f... Lees meer
Particuliere eigenaar
 • 22 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 3168 keer bekeken
Een eigenaar van een eigendom dat gelegen is binnen de grenzen van een exploitatiegebied. Lees meer
Posterieure overeenkomst
 • 22 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 6203 keer bekeken
Overeenkomst met afspraken over onder andere kostenverhaal, gesloten tussen gemeente en particuliere initiatiefnemer nadat het exploitatieplan is vastgesteld. In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn in afdeling 6.4 Grondexploitat... Lees meer
Premie uit handen breken
 • 22 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 5287 keer bekeken
Bij aankoop van een vervangend object het verschil tussen de betaalde, geforceerde, hogere prijs en de werkelijke waarde. Wanneer de onteigende op korte termijn een vervangend object dient te verwerven zal hij - vanuit deze dwangsi... Lees meer
Publiek Private Samenwerking
 • 22 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 22914 keer bekeken
Actief en faciliterend grondbeleid kan op verschillende wijze plaatsvinden. Afhankelijk van het gewenste risicoprofiel voor de gemeente, de mogelijkheid en bereidheid om te investeren en de eventuele grondposities van de gemeente ka... Lees meer
Primair onderwijs
 • 19 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2295 keer bekeken
Basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs verzorgen het primair onderwijs in Nederland. Ouders mogen zelf een school voor hun kind kiezen. Naast openbare basisscholen zijn er scholen met... Lees meer
Parkeertijd (achteraf betalen)
 • 15 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 1610 keer bekeken
De termijn tussen het moment van inrijden en het moment van uitrijden. Lees meer
Parkeertijd (niet gereguleerd)
 • 15 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2551 keer bekeken
De termijn tussen het moment van het parkeren van een voertuig op een parkeerplaats en het moment van wegrijden van die parkeerplaats. Lees meer