Institutie
 • 31 jan. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 4054 keer bekeken
Een systeem van regels en maatregelen om de eigendomsrechten van derden te beschermen. Lees meer
Index
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2617 keer bekeken
Een indexcijfer is een getal in de vorm van een percentage dat de verhouding uitdrukt van een grootheid (prijs, kosten, aantal transacties, etc.) tot een referentiewaarde. De waarde van de eenheid op het referentiepunt wordt altijd... Lees meer
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV)
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 3206 keer bekeken
Eens in de vijf jaar kunnen gemeenten geld voor stedelijke vernieuwing aanvragen uit het ISV. Dit budget stoelt op de Wet stedelijke vernieuwing (Wsv). Het ISV maakt onderdeel uit van het grotestedenbeleid, het beleid speciaal voor... Lees meer
Isolatie
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2298 keer bekeken
Het aanbrengen van isolatie bij een bouwwerk zorgt ervoor dat de buitentemperatuur minder invloed heeft op de binnentemperatuur. Het aanbrengen van isolatie is een investering met het doel om een kostenbesparing op de energierekenin... Lees meer
Incentives
 • 27 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 3134 keer bekeken
Incentives zijn door eigenaren van (commercieel) vastgoed verleende kortingen op huurcontracten die dienen als ‘prikkeling’ om een potentiële huurder te contracteren, danwel een zittende huurder bij afloop van het contract te behoud... Lees meer
Industrieel gebonden werkgelegenheid
 • 26 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 1943 keer bekeken
Procentuele groei in werkgelegenheid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar in de sectoren ‘Manufacturing’, ‘Mining & Utilities’, ‘Construction’ en ‘Transport & Communications’ ; per ultimo periode.... Lees meer
Institutionele belegger
 • 26 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2474 keer bekeken
Financiële instellingen die geld investeren in langlopende beleggingen, zoals pensioenfondsen, beleggingsfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De term 'institutioneel belegger' kan ook verwijzen naar een persoon die werkzaam is bij... Lees meer
Inkomenschade
 • 22 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 3291 keer bekeken
Inkomensschade valt onder de categorie bijkomende/persoonlijke schade. Voor het begroten van de inkomenschade dient te worden bepaald of uit moet worden gegaan van liquidatie of reconstructie. D.w.z. of moet worden uitgegaan van be... Lees meer
IKC
 • 19 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2312 keer bekeken
Integraal Kind Centrum. Een integraal kindcentrum (IKC) is een verschijningsvorm van een brede school. Het IKC wordt gezien als een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waar kinderopvang en onderwijs ogenschijnlijk naadloos... Lees meer
Intramurale zorg
 • 19 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 3405 keer bekeken
Zorg die verleend wordt aan mensen die langer dan 24 uur in een instelling verblijven zoals een verpleeg- of verzorgingshuis, ziekenhuis of een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Bron: Thesaurus Zorg en Welzij... Lees meer