Executiewaarde
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 4010 keer bekeken
Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder enige voorbereiding van betekenis, op een door de wet voorgeschreven wijze, zal kunnen opbrengen".... Lees meer
Erpachtcanon
 • 24 jan. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 3386 keer bekeken
Erfpacht is een beperkt recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft de grond van een ander (de eigenaar) te houden en te gebruiken met hetzelfde genot ‘als een eigenaar’. Erfpacht kan voor onbepaalde tijd worden gevestigd, maar ook... Lees meer
Expected Monetary Value (EMV)
 • 08 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 4545 keer bekeken
De Expected Monetary Value (EMV) is vergelijkbaar met een scenarioanalyse. Hierbij wordt echter per variabele ook een waarschijnlijkheidsfactor toegekend (zie figuur). De EMV is het product van de kans maal de waarde van elk scenari... Lees meer
Eengezinswoning
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 3178 keer bekeken
Ook wel een grondgebonden woning. De typen lopen uiteen van een tussenwoning en hoekwoning tot twee onder één kap, villa en landhuis. Bron: Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010 Lees meer
Eersteklas vastgoed
 • 28 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2241 keer bekeken
Modern, courant onroerend goed dat tegemoetkomt aan de hedendaagse wensen en eisen van het bedrijfsleven en zich op een goede locatie bevindt. Kantoor- en bedrijfsruimte jonger dan vijf jaar op de beste (werk-) locaties wordt in he... Lees meer
Eigenbouw
 • 28 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2321 keer bekeken
Kantoor- en/of bedrijfsgebouwen die voor rekening van de gebruiker worden gerealiseerd. Bron: DTZ De kanshebbers in de markt januari 2012 Lees meer
Eerste ingebruikneming
 • 27 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2565 keer bekeken
De levering van een gebouw en het erbij behorende terrein is van rechtswege belast met btw als deze plaatsvindt vóór, op of uiterlijk twee jaar ná het tijdstip waarop het gebouw voor het eerst in gebruik is genomen. Bij de eerste i... Lees meer
Economische groei
 • 26 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2443 keer bekeken
Procentuele groei reële Bruto Binnenlands Product ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar; kwartaalcijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden; per ultimo periode. Lees meer
Exploitatiebijdrage
 • 22 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 7330 keer bekeken
De vergoeding die door een particuliere eigenaar op grond van een anterieure of posterieure overeenkomst dient te worden betaald aan de gemeente. Deze vergoeding kan ook wel via de bouwvergunning aan de gemeente verschuldigd zijn.... Lees meer
Exploitatiegebied
 • 22 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 6146 keer bekeken
Gebied dat is aangewezen in het exploitatieplan . De exploitatiegebied wordt in het exploitatieplan begrensd. Ten aanzien van de begrenzing van het exploitatiegebied heeft de Afdeling in uitspraken verwezen naar de Memorie van Toel... Lees meer