Grondexploitatie
 • 24 jan. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 4165 keer bekeken
Een grondexploitatie is een overzicht van alle kosten en baten van ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het realiseren van een nieuwbouwwijk. Het aankopen van grond en het geschikt maken hiervan maken deel uit van de kosten, waarbij de... Lees meer
Gemeentelijk document
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2391 keer bekeken
Een gemeentelijk monument is een onroerend goed dat om haar cultuurhistorische waarde door een gemeente is aangewezen om te worden beschermd en behouden te blijven.   Bron: http://www.restauratiefonds.nl/restaureren/Nietrijksmonum... Lees meer
Gevoeligheidsanalyse
 • 08 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 12390 keer bekeken
Een gevoeligheidsanalyse laat de invloed zien van fluctuaties van variabelen op het financiële projectresultaat of rendement. Per invoerwaarde wordt het projectresultaat berekend, waarbij de andere variabelen gelijk gehouden worden.... Lees meer
G14
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 3229 keer bekeken
Tot de G14 behoren de 14 middelgrote steden waarin zich totaal 20 aandachtswijken bevinden. Het gaat hier om Alkmaar, Amersfoort, Arnhem, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Groningen, Heerlen, Leeuwarden, Maastricht, Nijmege... Lees meer
G18
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2624 keer bekeken
De G14 vormen samen met de G4 de18 gemeenten waar zich de 40 aandachtswijken bevinden. Bron: Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010 Lees meer
G32
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 3837 keer bekeken
Het G32-stedennetwerk is een netwerk van (sinds 2011) 34 (middel)grote steden in ons land, die elkaar vinden in de stedelijke vraagstukken waar de leden van het netwerk voor staan. De huidige 34 gemeenten van de G32 zijn:  Alkmaar,... Lees meer
G4
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 3088 keer bekeken
Tot de G4 behoren de vier grootste steden van Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Zie ook: http://www.g-4.nl/ Bron: Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010 Lees meer
Groene energie
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2321 keer bekeken
Groene energie is energie die niet wordt opgewekt door het verbranden van aardolie, aardgas of steenkool maar afkomstig is van schone, onuitputtelijke bronnen zoals zonne- en windenergie.   Duurzame energie wordt daarom ook wel her... Lees meer
Greenfields
 • 29 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2757 keer bekeken
Locaties, die in aanmerking komen voor de realisatie van een project en waar nog geen andere objecten of belemmeringen bestaan. Bron: DTZ De kanshebbers in de markt januari 2012   Zie ook: Maagdelijke gronden... Lees meer
Gebouw
 • 27 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 1964 keer bekeken
Het begrip 'gebouw' is omschreven als: ieder bouwwerk dat vast met de grond is verbonden (artikel 11, derde lid, onderdeel a, van de wet). Het begrip 'gebouw' heeft een ruime betekenis; deze term omvat iedere door de mens ontworpen... Lees meer