Woningwet 1901
 • 31 jan. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 3153 keer bekeken
Bepaalt dat gemeenten bouwverordeningen moeten opstellen, financiële hulp moeten verlenen aan verenigingen die uitsluitend in het belang van volkshuisvesting werkzaam zijn. Daarnaast moeten ze uitbreidingsplannen opstellen wanneer z... Lees meer
Woningbezetting
 • 03 jul. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2931 keer bekeken
De bezettingsgraad van een woning is het gemiddeld aantal personen per woning. Bron: Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010 Lees meer
Wettelijk belaste levering
 • 27 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2229 keer bekeken
De levering van een bouwterrein alsmede de levering van een gebouw of een gedeelte van een gebouw en het erbij behorende terrein vóór, op of uiterlijk twee jaar nadat het gebouw voor het eerst in gebruik is genomen is wettelijk bela... Lees meer
Werkgelegenheidsgroei
 • 26 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2366 keer bekeken
Procentuele verandering van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar; per ultimo periode. Lees meer
Werkloosheid
 • 26 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 1999 keer bekeken
Geregistreerde officiële werkloosheid als percentage van de totale beroepsbevolking; per ultimo periode (CPB). Lees meer
Waardevermindering overblijvende
 • 22 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 3143 keer bekeken
Bij het bepalen van de schadeloosstelling wordt rekening gehouden met de mindere waarde van het niet onteigende, overblijvende gedeelte van de onroerende zaak voor zover deze een rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van de onteige... Lees meer
Wed
 • 22 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2728 keer bekeken
Wet op de economische delicten Lees meer
Werkelijke waarde
 • 22 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 3773 keer bekeken
De werkelijke waarde van de onteigende zaak, niet de denkbeeldige, die de zaak voor de onteigende partij heeft, wordt vergoed. Artikel 40b Ow bepaalt dat de werkelijke waarde van de onteigende zaak, niet de denkbeeldige, die de zaa... Lees meer
Wet ruimtelijke ordening
 • 22 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 1796 keer bekeken
zie Wro Lees meer
WEV
 • 22 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 7799 keer bekeken
Waarde in het Economisch Verkeer Met de Waarde in het Economisch Vekeer, afgekort WEV, wordt bedoeld de prijs die, bij aanbieding ter verkoop op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de m... Lees meer