Gemeentelijk document
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2391 keer bekeken
Een gemeentelijk monument is een onroerend goed dat om haar cultuurhistorische waarde door een gemeente is aangewezen om te worden beschermd en behouden te blijven.   Bron: http://www.restauratiefonds.nl/restaureren/Nietrijksmonum... Lees meer
Modernisering Monumentenzorg (MoMo)
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2065 keer bekeken
Het ministerie van OC&W heeft in 2009 de beleidsbrief MoMo opgesteld. De beleidsbrief geeft de nieuwe visie op de monumentenzorg weer. In november 2009 stemde de Tweede Kamer hier mee in. Belangrijke doelen van de Modernisering... Lees meer
Monument
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 1709 keer bekeken
Een monument is een onroerend goed dat om haar cultuurhistorische waarde door de overheid is aangewezen om te worden beschermd en behouden te blijven. Er wordt onderscheid tussen een Rijksmonument, Provinciaal monument, Gemeentelijk... Lees meer
Monumentenfinanciering
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 1662 keer bekeken
De overheid stimuleert eigenaren van rijksmonumenten planmatig onderhoud te plegen en zo grote, dure restauraties te voorkomen. Daarom is er de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Met deze regeling komt de rijksoverhei... Lees meer
Monumentenwet
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2184 keer bekeken
De wet- en regelgeving op rijksniveau rondom cultureel erfgoed is vastgelegd in de Monumentenwet 1988. Het is het belangrijkste sectorale instrument voor de bescherming van cultureel erfgoed. In de Monumentenwet 1988 is geregeld hoe... Lees meer
Provinciaal monument
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2071 keer bekeken
Een provinciaal monument is een onroerend goed dat om haar cultuurhistorische waarde door de provincie is aangewezen om te worden beschermd en behouden te blijven. De provincies Drenthe en Noord-Holland hebben zijn de enige provinci... Lees meer
Regionale Restauratiefonds-hypotheken
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2820 keer bekeken
Een groeiend aantal gemeenten, provincies en andere samenwerkingspartners kent een Regionaal Restauratiefonds. Of er in uw regio een fonds actief is, en aan welke voorwaarden u dan moet voldoen, kunt u vinden op de website van het N... Lees meer
Restauratiefonds-hypotheek
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2459 keer bekeken
De Restauratiefonds-hypotheek is een laagrentende lening voor rijksmonumentale woonhuizen. De rente van deze annuïteitenlening ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De hoogte van de hypotheek is maximaal 300.000 euro... Lees meer
Restauratiefondsplus-hypotheek
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2394 keer bekeken
De Restauratiefondsplus-hypotheek is een laagrentende lening voor grootschalige restauraties van rijksmonumenten zonder woonfunctie. Het minimale leningsbedrag is 300.000 euro, het maximale 1,5 miljoen. De hypotheek wordt verstrekt... Lees meer
Restaureren
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2588 keer bekeken
Het treffen van voorzieningen tot opheffing van (bouwtechnische) gebreken, het normale onderhoud te boven gaand, noodzakelijk voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarden van het object.... Lees meer