SIM
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2764 keer bekeken
Subsidieregeling Instandhouding Monumenten Lees meer
Stichting Nationaal Restauratiefonds
 • 11 dec. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2464 keer bekeken
Stichting Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidies uitbetaalt aan eigenaren en beheerders van monumenten voor het restaureren en onderhouden van hun pand. Het Restauratiefo... Lees meer
C-locatie
 • 26 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 3070 keer bekeken
Een C-locatie is een kantoorlocatie geheel gericht op de auto. Het is de bedoeling dat mensen naar deze locatie met de auto komen. Het openbaar vervoer is hierbij van ondergeschikt belang. Bron: Kantoren in cijfers 2010 - Statistie... Lees meer
Kwaliteitskortinggrens
 • 26 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 4476 keer bekeken
De kwaliteitkortingsgrens is onderdeel van de huurprijsgrens. Als men in aanmerking komt voor huurtoeslag ontvangt men over het gedeelte tussen de normhuur en kwaliteitskortingsgrens 100% huurtoeslag.... Lees meer
Liberalisatiegrens
 • 26 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 3853 keer bekeken
De liberalisatiegrens is de maximale huurprijsgrens waaronder een woning nog tot de catagorie sociale huurwoning behoort. Woningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens vallen onder de vrije sector huurwoningen. De liberalis... Lees meer
Maagdelijke gronden
 • 26 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 4600 keer bekeken
Grond waar nog geen bebouwing op staat. Als hier op ontwikkeld gaat worden wordt er ook wel gesproken over greenfields. Lees meer
Onroerendezaakbelasting (OZB)
 • 26 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 1919 keer bekeken
De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt door gemeenten jaarlijks geheven over onroerende goederen. In het geval van woningen moeten de eigenaren deze belasting betalen. Bij andersoortige gebouwen moeten de gebruikers dit doen. (Klopt... Lees meer
Puntenstelsel
 • 26 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2124 keer bekeken
Om de huurprijs van sociale huurwoningen te bepalen wordt gebruik gemaakt van het puntenstelsel, ook wel het woning waarderingsstelsel (WWS) genoemd. Het puntenstelsel geeft onder andere scores voor de grootte van de kamers, sanitai... Lees meer
Rentabiliteit
 • 26 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2123 keer bekeken
De rentabiliteit van een vastgoedproject is de ratio van de winst ten opzichte van het totaal geïnvesteerde vermogen. De verwachte rentabiliteit is voor de projectontwikkelaar vaak de beslissende factor die bepaald of zij een vastgo... Lees meer
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • 26 nov. 2013
 • 22 nov. 2022
 • 2019 keer bekeken
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie, waarin alle Nederlandse gemeenten zich verenigd hebben. VNG behartigt de belangen van het lokaal bestuur tegenover hogere overheden en tegenover maatschappelijke insta... Lees meer