Sloopwaarde
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 3881 keer bekeken
Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelijk waardevolle onderdelen van het gebouw verminderd met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren en sto... Lees meer
Verkoopwaarde
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 2927 keer bekeken
Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande van dezelfde bestemming van het gebouw - met uitzondering van de grond - verkregen zou kunnen worden".... Lees meer
Vervangingswaarde
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 4018 keer bekeken
Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken". Lees meer
Stedelijke kavelruil
 • 20 nov. 2016
 • 22 nov. 2022
 • 3370 keer bekeken
Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoederen wordt ingeschreven, en waarbij drie of meer eigenaren zich verbinden bepaalde, hun toebehorende, in de bebouwde k... Lees meer
Borgingsplafond
 • 13 apr. 2015
 • 22 nov. 2022
 • 3020 keer bekeken
Het begrip borgingsplafond vervangt met ingang van 2014 het tot dan toe gebruikelijke begrip faciliteringsvolume. Het borgingsplafond van een corporatie is de maximale omvang van de geborgde leningportefeuille van een corporatie ged... Lees meer
Borgingstegoed
 • 13 apr. 2015
 • 22 nov. 2022
 • 4033 keer bekeken
WSW ziet erop toe dat een deelnemer de door WSW geborgde leningen ook daadwerkelijk besteedt aan borgbare activiteiten. Daarnaast toetst WSW of een deelnemer voldoende, maar niet teveel, liquide middelen aanhoudt. Ook beoordeelt WSW... Lees meer
Kortgeldlimiet
 • 13 apr. 2015
 • 22 nov. 2022
 • 4637 keer bekeken
Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapitaal. Een corporatie kan hiervoor gebruik maken van zogenaamde kortgeldfaciliteiten. Dit zijn faciliteiten die een ko... Lees meer
Stedelijke herverkaveling
 • 07 apr. 2015
 • 22 nov. 2022
 • 2769 keer bekeken
Stedelijke herverkaveling is het herschikken van eigendomsrechten op onroerende zaken met een stedelijke functie, met het doel gebiedsontwikkeling op gang te brengen. Stedelijke herverkaveling is een instrument om tot uitvoering bi... Lees meer
AIFMD
 • 09 apr. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 5375 keer bekeken
De Alternative Investment Fund Manager Directive (AIFMD) is een richtlijn uitgevaardigd door de Europese Unie om risico’s zoals die zich hebben gemanifesteerd na de kredietcrisis en het Madoff schandaal te mitigeren. Beheerders van... Lees meer
Asset management in de publieke sector
 • 09 apr. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 4349 keer bekeken
Asset management in de publieke sector betreft het integraal en structureel managen van bedrijfsmiddelen (‘assets’) op drie dimensies: Maatschappelijke dimensie: effectieve inzet beschikbare middelen voor maatschappelijk gewenste... Lees meer