Vrij op naam-prijs (VON-prijs) (V.O.N.-prijs)
 • 19 jul. 2011
 • 22 nov. 2022
 • 6370 keer bekeken
De vrij op naam-prijs is de prijs die voor vastgoed betaald dient te worden inclusief de kosten voor overdrachtsbelasting of btw, notariskosten en makelaarskosten. Met andere woorden, er hoeft niets anders betaald te worden dan de... Lees meer
Vrije Sector
 • 19 jul. 2011
 • 22 nov. 2022
 • 3507 keer bekeken
Woningen in de vrije sector zijn niet verbonden aan het Woning WaarderingsStelsel (WWS) en zijn daarom ook niet gebonden aan regelingen t.a.v. de jaarlijkse maximale stijging van de huurprijs op basis van inflatie. Particuliere huu... Lees meer
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
 • 19 jul. 2011
 • 22 nov. 2022
 • 3961 keer bekeken
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is de organisatie die de leningen van woningcorporaties borgt. Met andere woorden, het WSW staat garant voor de leningen die corporaties aangaan. Hierdoor kunnen corporaties goedkoop geld... Lees meer
Winst & Risico
 • 19 jul. 2011
 • 22 nov. 2022
 • 5192 keer bekeken
Winst is het residu dat men overhoudt, wanneer alle kosten van de opbrengsten worden afgetrokken. Risico is het gevaar dat men loopt om iets te verliezen. Om dit risico af te dekken of te belonen wordt vaak een post voor reserveerd... Lees meer
Woning WaarderingsStelsel (WWS)
 • 19 jul. 2011
 • 22 nov. 2022
 • 4172 keer bekeken
De maximale huurprijs voor woningen wordt wettelijk bepaald aan de hand van het WWS, ookwel bekend als het puntenstelsel. Hierbij wordt de kwaliteit van een huurwoning bepaald aan de hand een score op verschillende criteria en op b... Lees meer
WoonKeur
 • 19 jul. 2011
 • 22 nov. 2022
 • 2854 keer bekeken
Het Woonkeur is een certificaat dat garanties biedt voor de kwaliteit van een woning en haar directe omgeving.  Het Woonkeur is een certificaat dat garanties biedt voor de kwaliteit van een woning, de directe woonomgeving en het wo... Lees meer
WOZ-waarde (WOZ waarde)
 • 19 jul. 2011
 • 22 nov. 2022
 • 3628 keer bekeken
De WOZ-waarde is de vrije verkoopwaarde van onroerend goed en wordt bepaald aan de hand van een gemeentelijke taxatie. Niet ieder vastgoedobject wordt hiervoor individueel getaxeerd. De waarde van een woning wordt bepaald aan de han... Lees meer
Bruto Vloeroppervlak (BVO)
 • 12 jul. 2011
 • 22 nov. 2022
 • 24595 keer bekeken
Bruto vloeroppervlak betreft de vloeroppervlakte van de ruimte, dan wel van meerdere ruimten van een vastgoedobject gemeten (volgens NEN 2580) op vloerniveau langs de buitenomtrek van de (buitenste) opgaande scheidingsconstructie, d... Lees meer