Verhuurbaar Vloeroppervlak (VVO)
 • 19 jul. 2011
 • 22 nov. 2022
 • 5946 keer bekeken
Het verhuurbaar vloeroppervlak is de gebruiksruimte van een commercieel vastgoedobject. De ruimte die daadwerkelijk verhuurbaar is. Hieronder vallen dus niet de scheidingsmuren, trappen, technische installaties, etc. VVO is vergel... Lees meer
Verhuureenheid (VHE)
 • 19 jul. 2011
 • 22 nov. 2022
 • 13711 keer bekeken
Een verhuureenheid (VHE), ook wel verhuurbare eenheid genoemd, is een eenheid die zelfstandig verhuurd wordt. Het is de kleinst mogelijke eenheid die afzonderlijk gehuurd kan worden. De term verhuureenheid wordt vooral bij woningcor... Lees meer
Vormfactor
 • 19 jul. 2011
 • 22 nov. 2022
 • 19888 keer bekeken
De Vormfactor is de verhouding tussen het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) en het bruto vloeroppervlak (BVO) van een gebouw varieert van 0 tot 1. Een hoge vormfactor geeft aan dat een gebouw relatief veel bruikbaar oppervlak heeft e... Lees meer
Vrij op naam-prijs (VON-prijs) (V.O.N.-prijs)
 • 19 jul. 2011
 • 22 nov. 2022
 • 7094 keer bekeken
De vrij op naam-prijs is de prijs die voor vastgoed betaald dient te worden inclusief de kosten voor overdrachtsbelasting of btw, notariskosten en makelaarskosten. Met andere woorden, er hoeft niets anders betaald te worden dan de... Lees meer
Vrije Sector
 • 19 jul. 2011
 • 22 nov. 2022
 • 3856 keer bekeken
Woningen in de vrije sector zijn niet verbonden aan het Woning WaarderingsStelsel (WWS) en zijn daarom ook niet gebonden aan regelingen t.a.v. de jaarlijkse maximale stijging van de huurprijs op basis van inflatie. Particuliere huu... Lees meer
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
 • 19 jul. 2011
 • 22 nov. 2022
 • 4303 keer bekeken
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is de organisatie die de leningen van woningcorporaties borgt. Met andere woorden, het WSW staat garant voor de leningen die corporaties aangaan. Hierdoor kunnen corporaties goedkoop geld... Lees meer
Winst & Risico
 • 19 jul. 2011
 • 22 nov. 2022
 • 5400 keer bekeken
Winst is het residu dat men overhoudt, wanneer alle kosten van de opbrengsten worden afgetrokken. Risico is het gevaar dat men loopt om iets te verliezen. Om dit risico af te dekken of te belonen wordt vaak een post voor reserveerd... Lees meer
Woning WaarderingsStelsel (WWS)
 • 19 jul. 2011
 • 22 nov. 2022
 • 4566 keer bekeken
De maximale huurprijs voor woningen wordt wettelijk bepaald aan de hand van het WWS, ookwel bekend als het puntenstelsel. Hierbij wordt de kwaliteit van een huurwoning bepaald aan de hand een score op verschillende criteria en op b... Lees meer
WoonKeur
 • 19 jul. 2011
 • 22 nov. 2022
 • 3190 keer bekeken
Het Woonkeur is een certificaat dat garanties biedt voor de kwaliteit van een woning en haar directe omgeving.  Het Woonkeur is een certificaat dat garanties biedt voor de kwaliteit van een woning, de directe woonomgeving en het wo... Lees meer
WOZ-waarde (WOZ waarde)
 • 19 jul. 2011
 • 22 nov. 2022
 • 3954 keer bekeken
De WOZ-waarde is de vrije verkoopwaarde van onroerend goed en wordt bepaald aan de hand van een gemeentelijke taxatie. Niet ieder vastgoedobject wordt hiervoor individueel getaxeerd. De waarde van een woning wordt bepaald aan de han... Lees meer