Functiezonering
 • 03 feb. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 3192 keer bekeken
De ruimtelijke scheiding van wonen en industrie met het verkeer als verbindende schakel Lees meer
Revolutiebouw
 • 03 feb. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 5410 keer bekeken
Stedenbouwkundige benadering in de periode 1880-1910, waarbij economische en politieke belangen vanuit particulier perspectief voorop stonden. De Revolutiebouw bestond uit de volgende elementen: 1. 150-200 woingen per hectare, smal... Lees meer
Verticale tuinstad
 • 03 feb. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 3744 keer bekeken
De Bijlmer werd een verticale tuinstad volgens ideeën van Le Corbusier uit de jaren twintig: - Hoogbouw in aaneengesloten groene zones gecombineerd met een totale scheiding van verkeerssoorten - De auto verdween uit de naaste omge... Lees meer
Institutie
 • 31 jan. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 3860 keer bekeken
Een systeem van regels en maatregelen om de eigendomsrechten van derden te beschermen. Lees meer
Oriënteringsnota (1973)
 • 31 jan. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 3960 keer bekeken
De Oriënteringsnota is het eerste deel van de Derde Nota Ruimtelijke Ordening. Het is een doelstellingennota om een meer systematische manier van plannen toe te passen. De volgende doelstellingen werden geformuleerd: - Een meer eve... Lees meer
Verstedelijkingsnota (1976)
 • 31 jan. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 3682 keer bekeken
De Verstedelijkingsnota is het tweede deel van de Derde Nota Ruimtelijke Ordening. Hierin wordt een nieuwe werkwijze geformuleerd, waarbij het bedenken van scenario's de uitgangspunten vormen voor mogelijke stedelijke inrichtingspri... Lees meer
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening
 • 31 jan. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 4859 keer bekeken
Nieuwe ruimtelijke perspectieven vanuit het ministerie van VROM die in 1988 maatgevend waren voor ruimtelijke ontwikkelingen. Met name het versterken van de internationale positie van Nederland en investeren in het E-milieu binnen d... Lees meer
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX)
 • 31 jan. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 6318 keer bekeken
VINEX (1990) is een aanvulling op de Vierde Nota. Het rijksinvesteringsprogramma is helderder en omvangrijker geworden. VINEX bevat de volgende vier speerpunten:  1. De Nederlandse concurrentiepositie 2. Afstemming tussen wonen, w... Lees meer
Woningwet 1901
 • 31 jan. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 2928 keer bekeken
Bepaalt dat gemeenten bouwverordeningen moeten opstellen, financiële hulp moeten verlenen aan verenigingen die uitsluitend in het belang van volkshuisvesting werkzaam zijn. Daarnaast moeten ze uitbreidingsplannen opstellen wanneer z... Lees meer
Erpachtcanon
 • 24 jan. 2014
 • 22 nov. 2022
 • 3254 keer bekeken
Erfpacht is een beperkt recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft de grond van een ander (de eigenaar) te houden en te gebruiken met hetzelfde genot ‘als een eigenaar’. Erfpacht kan voor onbepaalde tijd worden gevestigd, maar ook... Lees meer