Zwikititel Zwikiartikel tijdelijke invoer - dit moet anders-  Lees meer
Executiewaarde
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 4009 keer bekeken
Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder enige voorbereiding van betekenis, op een door de wet voorgeschreven wijze, zal kunnen opbrengen".... Lees meer
Functionele herbouwwaarde
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 4533 keer bekeken
Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeurtenis, van een gebouw op dezelfde locatie, ingericht en geconstrueerd voor de huidige bestemming".... Lees meer
Functionele vervangingswaarde
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 4113 keer bekeken
Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit en staat van onderhoud gelijkwaardige zaken, uitgerust voor de huidige bestemming".... Lees meer
Herbouwwaarde
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 3738 keer bekeken
Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelfde locatie en naar constructie en indeling gelijkwaardig - onmiddellijk na de gebeurtenis".... Lees meer
Hypotheekwaarde
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 4246 keer bekeken
De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid van het goed, rekening houdend met duurzame langetermijnaspecten van het goed, de normale en plaatselijke marktvoo... Lees meer
Liquidatiewaarde
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 4914 keer bekeken
Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen openbare verkoop, op een door de wet voorgeschreven wijze, na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor de aard... Lees meer
Nieuwwaarde
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 3245 keer bekeken
Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit". Lees meer
Onderhandse verkoopwaarde
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 3943 keer bekeken
Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrijwillige onderhandse verkoop, na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor de aard van de zaken gebruikelijke... Lees meer
Onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende locatie en gebruik
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 3932 keer bekeken
Onder de onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende locatie en gebruik wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrijwillige onderhandse verkoop, na de beste voorbereiding en aanbieding op de v... Lees meer