Gebiedseconomie.nl kent een uitgebreide database met begrippen uit het werkveld. Zoek een begrip in onderstaande lijst of start een zoekopdracht. Reageer of vul onze database aan door een bericht te sturen aan content@gebiedseconomie.nl.

Uitgelicht
 • Executiewaarde
  3379 bekeken

  Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder enige voorbereiding van betekenis, op een door de wet voorgeschreven wijze, zal kunnen opbrengen".

 • Functionele herbouwwaarde
  3822 bekeken

  Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeurtenis, van een gebouw op dezelfde locatie, ingericht en geconstrueerd voor de huidige bestemming".

 • Functionele vervangingswaarde
  3468 bekeken

  Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit en staat van onderhoud gelijkwaardige zaken, uitgerust voor de huidige bestemming".

 • Herbouwwaarde
  3160 bekeken

  Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelfde locatie en naar constructie en indeling gelijkwaardig - onmiddellijk na de gebeurtenis".

 • Hypotheekwaarde
  3757 bekeken

  De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid van het goed, rekening houdend met duurzame langetermijnaspecten van het goed, de normale en plaatselijke marktvoorwaarden, het g...

Overig

Aanbod

Aantal vierkante meters dat op peildatum X direct of binnen 6 maanden voor verhuur of verkoop voor de markt beschikbaar is. Het aanbod betreft ruimte van minimaal 500 m² kantoorruimte, 750 m² bedrijfsruimte (inclusief de bijbehorende kantoorruimte...

Aandachtswijken

40 wijken in 18 gemeenten met fysieke en sociaal-economische problemen en achterstanden. Rijksoverheid, gemeenten, woningcorporaties, lokale organisaties en bewoners werken samen om deze wijken te verbeteren. Bron: Cijfers over Wonen, Wijken en I...

Aanleunwoning

Woningen die gebouwd zijn tegen of in de nabijheid van een verzorgingshuis en bedoeld zijn voor ouderen die nog redelijk mobiel zijn en geen grote gezondheidsproblemen hebben. Zij profiteren op deze manier wel van de diensten van het verzorgingsce...

Aanvangsleegstand

Aanvangsleegstand is de leegstand die ontstaat aansluitend na nieuwbouw of renovatie van een gebouw of bij aanvang van een investering (opvolgende koop). Aanvangsleegstand bestaat enerzijds uit daadwerkelijke leegstand als een gebouw nog niet ver...

Actief grondbeleid

Actief grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf de regie heeft bij de ontwikkeling. De gemeente voert de grondexploitatie uit. Hiervoor heeft de gemeente veelal zelf de grond in eigendom (of verwerft deze), is opdrachtgever voor het bouw- en woon...

Actuele bedrijfswaarde

De actuele bedrijfswaarde (ook wel rendementswaarde genoemd) is de bedrijfswaarde van een object op een bepaald tijdstip in de exploitatiefase. Deze actuele bedrijfswaarde wordt bepaald door de contante waarde van de resterende kasstromen op een b...

Actuele Waarde

De term actuele waarde houdt in waardering tegen reële waarde. In de corporatiesector is conform RJ 645 de bedrijfswaarde de invulling van de reële waarde bij de waardering van onroerende zaken be­stemd voor de verhuur. Bron: Beleidsregels 2012 (...

Additionele inzet

Gedefinieerd in art. 1, onderdeel d, BCFV: inzet van middelen door een toegelaten instelling, voor activiteiten die gemeenten en toegelaten instellingen voor de eerste maal zijn overeengekomen na 16 juli 2007 en die zijn of worden uitgevoerd blijk...

Administratieve correctie

Iedere wijziging in cijfers over de woningvoorraad anders dan als gevolg van nieuwbouw, overige toevoegingen of onttrekkingen. Bron: Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010

Administratieve Onteigeningsprocedure

De administratieve onteigeningsprocedure is eerste fase van de onteigeningsprocedure. Een onteigeningsprocedure bestaat uit twee fasen: de administratieve procedure en de gerechtelijke procedure. De administratieve onteigeningsprocedure is de pro...

Agenda
Meer »
Begrippen
 • Hypotheekwaarde

  De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

 • Functionele vervangingswaarde

  Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

 • Nieuwwaarde

  Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

Meer »
Redactie
Meer »